Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των αποδεικτικών Κομίστρου που δεν βρίσκονται σε ισχύ

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υποδομής και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου καθώς και Ανάπτυξης Εφαρμογής ελέγχου από τους Ελεγκτές Κομίστρου

Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υπ...

Περισσότερα

Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της καταστροφής αποδεικτικών κομίστρων που δεν βρίσκονται σε ισχύ

Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της καταστροφής αποδεικτικών κομίστρων που δεν βρίσκονται σε ισχύ ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού ...

Περισσότερα