Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜIΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜI...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤ...

Περισσότερα

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδιασμού δράσεων προβολής

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό γ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρημ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του ομίλου ΟΑΣΑ

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγική...

Περισσότερα