Λεωφορείο

Παράταση μερικής προσωρινής τροποποίησης των λεωφορειακών γραμμών 806, 809 και 810, στο Δήμο Κορυδαλλού

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την παράταση της μερικής προσωρινής τροπο...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 306,  στον Δήμο Παλλήνης

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, σε μορφ...

Περισσότερα