Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρημ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών POS αποδοχής καρτών.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του ομίλου ΟΑΣΑ

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγική...

Περισσότερα