Έρευνα και ανάπτυξη

logo_www_200_100

SerIoT

Secure and Safe Internet of Things (2018-2021)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT)

Διάρκεια

Έναρξη: 01.01.2018

Λήξη: 30.04.2021

Προϋπολογισμός Έργου

4.999.083,75 €

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ασφάλειας των συσκευών που είναι διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Ειδικότερα το πρόγραμμα SerIoT προβλέπεται να αναπτύξει, υλοποιήσει και δοκιμάσει ένα γενικό πλαίσιο IoT βασισμένο σε ένα προσαρμοστικό έξυπνο δίκτυο καθορισμένο από λογισμικό, ασφαλείς δρομολογητές, προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και φιλικές προς το χρήστη διεργασίες.

Website
Twitter
LinkedIn
Πίσω στη λίστα