Έρευνα και ανάπτυξη

logo_revert

REVERT

REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport.(2018-2021)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα, και Ιθαγένεια 2014- 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια

Έναρξη: 01.10.2018

Λήξη: 30.09.2021

Προϋπολογισμός Έργου

316.131,50 €

Σύντομη περιγραφή

Το έργο “REVERT”: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport” αποσκοπεί στη βελτίωση διαχείρισης ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών και στη δημιουργία συνθηκών για ένα αρμονικό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους στα μαζικά μέσα μεταφοράς, όπου η διαπολιτισμική επαφή και αλληλεπίδραση λαμβάνουν χώρα καθημερινά.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Βελτίωση της διαχείρισης των περιστατικών ξενοφοβίας στις δημόσιες μεταφορές με βάση ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης συνεργαζόμενων φορέων και ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και επίλυσης συγκρούσεων.
  • Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων στους οδηγούς των δημόσιων μεταφορών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας.
  • Ενίσχυση της προστασίας των προσφύγων και μεταναστών μέσω της προώθησης της καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και της δικτύωσης με τις αρμόδιες αρχές
Website
Πίσω στη λίστα