Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης_Αρ.Διακ. 6/2023

    Τίτλος: «Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης της Αστικής Ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τω...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 560 στο Δήμο Κηφισιάς

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρ...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Παράταση Τροποποίησης της Διαδρομής της Λεωφορειακής Γραμμής 709, στον Δήμο Φυλής

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την παράταση της προσωρινής τροποποίησης ...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 642, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδ...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 405 και 410, στο Δήμο Πεντέλης

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφο...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για συμβουλευτική υποστήριξη κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για συμβουλευτική υποστήριξη κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση, στην διαδρομή της λεωφορειακής  γραμμής  640, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

 Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση στην δια...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Παράταση τροποποίησης της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 866, στο Δήμο Ασπροπύργου

 Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την παράταση τροποποίησης της διαδρομής ...

Περισσότερα