Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σε μορφή pdf. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και ποιότητας

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και ποιότητας, σε μορφή pdf.

Περισσότερα