Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk assessment & management)

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk assessment & management)...

Περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης στο τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας»

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά Έργα

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά Έργα σε μορφή pdf.

Περισσότερα