Διαγωνισμοί

3η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρων διαγωνισμων
3η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρων διαγωνισμων

3η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΑΣΑ Α.Ε

.pdf

3η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΣΥ.Ε

.pdf

3η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΣΤΑΣΥ Α.Ε

.pdf

Πίσω στη λίστα