Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 750 στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφο...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ»

  Τίτλος: «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α....

Περισσότερα