Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια φορητού εξοπλισμού εξ αποστάσεως εργασίας

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια φορητού εξοπλισμού εξ αποστάσεως εργασίας, σε μορφή pdf.    

Περισσότερα

Διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΣΤΑΣΥ

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ») προχώρησε στον διορισμό από τις 31 Μαΐου, του Αθανάσιου Κοτταρά, στη θέση του Δι...

Περισσότερα