Λεωφορείο

Μερική Προσωρινή Τροποποίηση της Διαδρομής των Λεωφορειακών Γραμμών 817, 863, και 865, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου: «Τεχνική Βοήθεια για την Επέκταση του Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΑ»

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Αριθ. Διακήρυξης: 6/2021 Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (πλ...

Περισσότερα

Λεωφορείο

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των Λεωφορειακών Γραμμών Α1, Β1, 217, 860, 130 και X96, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρ...

Περισσότερα