Σχεδιασμός ΟΑΣΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ενόψει της εφαρμογής δακτυλίου

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ...

Περισσότερα