Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση για την ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο για τους φοιτητές με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους.

Υπενθύμιση για την ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο για τους φοιτητές με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους.

Ο Ο.Α.Σ.Α. ενημερώνει όλους τους Φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του δικαιώματος μετακίνησης με
μειωμένο κόμιστρο στα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ, με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού
έτους.

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι
φοιτητές μπορούν να προσέρχονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, στα ενεργά
εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου
της ΟΣΥ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επέκταση του χρονικού διαστήματος
ισχύος του δικαιώματός τους στις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard που
έχουν ήδη στην κατοχή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τις
κάρτες είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος της
ιδιότητας τους και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Οι φοιτητές που δεν θα προβούν στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μέχρι να την
ολοκληρώσουν, θα μετακινούνται με κόμιστρο κανονικής τιμής.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας

σε πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμα ακαδημαϊκή
ταυτότητα

, ενημερώνουμε πως μπορούν να προβούν στην έκδοσή της μόνο στα παραπάνω αναφερόμενα εκδοτήρια, καταχωρώντας το
δικαίωμά τους για μειωμένο κόμιστρο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής
τους στο οικείο ίδρυμα.

Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ
(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και το ωράριο
λειτουργίας τους δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

http://www.stasy.gr/index.php?id=77

Πίσω στη λίστα