Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών διαγράμμισης σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών διαγράμμισης σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.

Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή.

Πίσω στη λίστα