Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών “Eξειδικευμένης υποστήριξης για Μηνιαίες Αναφορές και Ετήσιες Οικον. Καταστάσεις 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογ. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών “Eξειδικευμένης υποστήριξης για Μηνιαίες Αναφορές και Ετήσιες Οικον. Καταστάσεις 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογ. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα