Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υποδομής και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου καθώς και Ανάπτυξης Εφαρμογής ελέγχου από τους Ελεγκτές Κομίστρου




Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υποδομής και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου καθώς και Ανάπτυξης Εφαρμογής ελέγχου από τους Ελεγκτές Κομίστρου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υποδομής και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου καθώς και Ανάπτυξης Εφαρμογής ελέγχου από τους Ελεγκτές Κομίστρου.

Προϋπολογισμός: 20.000,00  Ευρώ (πλέον ΦΠΑ.).

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 14/5/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/5/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κ. Αλεξανδράκης Ι., τηλ. 210-8200962.

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα