Διαγωνισμοί

Πρόχειρος Διαγωνισμός – Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής
Πρόχειρος Διαγωνισμός – Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής

«Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής του Ν. 4337/2015 για τη λεπτομερή ανάλυση και τον χρονοπρογραμματισμό του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ»
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από
ΕΔΩ

Πίσω στη λίστα