Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής – συμβουλευτικής υποστήριξης
Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής – συμβουλευτικής υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής – συμβουλευτικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών σύμφωνα με το Νόμο 4337/2015.

Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 16/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Τμήμα Προμηθειών  (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8200808, 210 8200978, 210 8200818,  210 8200999).

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης

Πίσω στη λίστα