Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός διενέργειας έρευνας ικανοποίησης επιβατών των δημοσίων ΜΜΜ
Πρόχειρος διαγωνισμός διενέργειας έρευνας ικανοποίησης επιβατών των δημοσίων ΜΜΜ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας Έρευνας Ικανοποίησης Επιβατών των Δημοσίων Μέσων Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και Ποσοτικοποίησης Δεικτών Ικανοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 11/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης ορίζεται η  25.10.2013.

Πληροφορίες και η διακήρυξη θα διατίθενται από τη Δ/νση Μάρκετινγκ του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Μ. Θεολογίδου τηλ. 210-8200969, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Αθήνα, 22.10.2013

 

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ.Δελούκας

Πίσω στη λίστα