Διαγωνισμοί

Πρόχειρος Διαγωνισμός – Διαχειριστικός έλεγχος
Πρόχειρος Διαγωνισμός – Διαχειριστικός έλεγχος

Πρόχειρος Διαγωνισμός
για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο:
«Διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών»
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από
ΕΔΩ

Πίσω στη λίστα