Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων του ΟΑΣΑ για ένα έτος
Πρόχειρος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων του ΟΑΣΑ για ένα έτος

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 23.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κα Ιρ.Αντωνοπούλου, τηλ. 210-8200971.

Πίσω στη λίστα