Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ για ένα έτος
Πρόχειρος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ για ένα έτος

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.08.2014 έως 31.07.2015

 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 20.06.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.06.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,  στον ίδιο χώρο.

 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κα Ιρ.Αντωνοπούλου, τηλ. 210-8200971

 

Πίσω στη λίστα