Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη φιλοξενία λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου
Πρόχειρος διαγωνισμός για τη φιλοξενία λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας του λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου.  

Προϋπολογισμός: 25.000,00  Ευρώ (πλέον ΦΠΑ.).

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από την Δ/νση Πληροφορικής του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κα. Φ. Παντελοπούλου, τηλ. 210-8200010.(Για την παραλαβή της Διακήρυξης επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 210 8200818, 8200909, 8200978).

 

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα