Διαγωνισμοί

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την παροχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D&O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε pdf

Πίσω στη λίστα