Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΑ
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΑ

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf

Πίσω στη λίστα