Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη ‘’Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. και Δ-κων Στελεχών του ΟΑΣΑ έναντι τρίτων’’
Πρόχειρος διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη ‘’Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. και Δ-κων Στελεχών του ΟΑΣΑ έναντι τρίτων’’

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf

Πίσω στη λίστα