Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων ΟΑΣΑ
Πρόχειρος διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων ΟΑΣΑ

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη σε .PDF