Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός ανάθεσης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επιβατών από το Τ.Κ 11185
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάθεσης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επιβατών από το Τ.Κ 11185

Δείτε την προκήρυξη εδώ σε .pdf