Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών – «Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας ικανοποίησης επιβατών από τις υπηρεσίες τηλεματικής»
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών – «Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας ικανοποίησης επιβατών από τις υπηρεσίες τηλεματικής»

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε .pdf

Πίσω στη λίστα