Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου»

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα