Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών υπηρεσιών αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων

Η πρόσκληση σε μορφή pdf .

 

Πίσω στη λίστα