Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικήςΠρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα