Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσηςΠρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.