Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείουΠρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείου.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.