Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομήςΠρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Διευκρίνιση

Σχετικά με την προμήθεια των 5 τεμαχίων switches 24p διευκρινίζεται ότι
ισχύουν οι παρακάτω διορθώσεις

Switching Capacity 128 Gbps αντί 176 Gbps
Δικτυακές συνδέσεις 24 αντί 48 x RJ-45 PoE+, 2 x 10 GB / SFP+ Combo, 2 x SFP+
Πίσω στη λίστα