Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την διενέργεια απολυμάνσεων κατά της διασποράς του Covid-19
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την διενέργεια απολυμάνσεων κατά της διασποράς του Covid-19.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα