Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες α) συντήρησης/υποστήριξης συστήματος “ATLANTIS”, β) υποστήριξης Δ/νσης Πληροφορικής, διάρκειας ενός έτους

H πρόσκληση σε μορφή pdf.

 

Πίσω στη λίστα