Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών (επαναπροκήρυξη λόγω νέων τεχνικών προδιαγραφών)

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα