Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.