Διαγωνισμοί

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)
διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης γραφείων Ο.Α.Σ.Α. για το χρονικό διάστημα απο
01.08.2013 μεχρι 31.07.2014

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό
ορίζεται η 15.07.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ,
Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15.07.2013 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι
διαθέσιμη σε μορφή pdf 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ,
Μετσόβου 15, κα. Τ.Ζώταλη, τηλ. 210-8200971. Αθήνα, 25/06/2013

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ. Δελούκας

Πίσω στη λίστα