Ανακοινώσεις

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 537, 712, 721, 728, 733, 740, 752, 878, 879, Α10 και Β10

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 537, 712, 721, 728, 733, 740, 752, 878, 879, Α10 και Β10

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει

την προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 537
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ), 712 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ.ΠΟΛ/ΚΙΕΣ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ),
721 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ), 728 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ), 733
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ), 740 (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΣΚΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ.ΑΝΝΑ), 752
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ), 878 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ), 879
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ), Α10 (ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ)
και Β10 (ΣT.ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ(μέσω ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)),

λόγω πολιτιστικών εκδηλώσεων επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην
Σαλαμίνος), μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Λιοσίων, του Δήμου
Αχαρνών, την Κυριακή 29.04.2018 από τις 15:00 έως τις 22:00, ως
εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή 537 από αφετηρία προς τέρμα (Βαρυμπόμπη)

Από Χρ. Δέδε, δεξιά Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η
εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή 537 από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, αριστερά Χρ. Δέδε (αφετηρία).

Λεωφορειακές Γραμμές 712 και 752 από αφετηρία προς τέρμα (Άνω
Λιόσια-Πανόραμα και Άγ. Πέτρο αντίστοιχα)

Από Χρ. Δέδε, αριστερά Τσεβά, αριστερά Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά
Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια
όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακές Γραμμές 712, 733, 752, 878 και 879 από τέρμα προς αφετηρία
(Αχαρναί)

Από Εθνικής Αντιστάσεως, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος, δεξιά Λάζαρη, αριστερά Χρ. Δέδε (αφετηρία).

Λεωφορειακές Γραμμές 721 και 740 από αφετηρία προς τέρμα (Κηφισιά και
Αγ. Άννα αντίστοιχα)

Από Αριστοτέλους, συνέχεια Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή 721 από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακές Γραμμές 728, 733, 878 και 879 από αφετηρία προς τέρμα
(Πλάτωνα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα και Ελευσίνα αντίστοιχα)

Από Χρ. Δέδε, αριστερά Τσεβά, αριστερά Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων και
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή 728 από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Λιοσίων, συνέχεια Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος, δεξιά Λάζαρη, αριστερά Χρ.
Δέδε (αφετηρία).

Λεωφορειακή Γραμμή 740 από τέρμα προς αφετηρία (Ολυμπιακό Χωριό)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
συνέχεια Αριστοτέλους και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή Α10 από αφετηρία προς τέρμα (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή Β10 από αφετηρία προς τέρμα (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
συνέχεια Αριστοτέλους και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακές Γραμμές Α10 και Β10 από τέρμα προς αφετηρία (Στ. Λαρίσης)

Από Αριστοτέλους, συνέχεια Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση:
Στα τμήματα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις
υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών.

Πίσω στη λίστα