Ανακοινώσεις

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 861 και 863

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 861 και 863

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει

την προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 861 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΑΝΔΡΑ
(ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ)) και 863 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ),

λόγω του εορτασμού του Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού στη Μαγούλα Αττικής, επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου
Ελευσίνας,

από τις 17:00 της Τετάρτης 16.05.2018 έως τις 24:00 της Πέμπτης
17.05.2018,

ως εξής:

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 861 από αφετηρία
προς τέρμα (Μάνδρα (ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ))

Από Θριασίου Πεδίου, συνέχεια Θριασίου Πεδίου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά
Λεωνίδα Στάμου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 863 από αφετηρία
προς τέρμα (Μάνδρα)

Από Θριασίου Πεδίου, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά την Παράπλευρο της
Αττικής Οδού, δεξιά Επαμεινώνδα, δεξιά την Ανώνυμη, δεξιά Αγγελή Ρήγου,
αριστερά Νικηταρά, δεξιά Αφροδίτης, δεξιά Κωνσταντίνου
Καμπόλη, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου,

αριστερά Θριασίου Πεδίου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Λεωνίδα Στάμου και
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 861 από τέρμα προς
αφετηρία (Ελευσίνα)

Από Λεωνίδα Στάμου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Θριασίου Πεδίου, συνέχεια
Θριασίου Πεδίου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 863 από τέρμα προς
αφετηρία (Ελευσίνα)

Από Λεωνίδα Στάμου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Θριασίου Πεδίου, δεξιά
Ηρώων Πολυτεχνείου,

δεξιά την Παράπλευρο της Αττικής Οδού, δεξιά Επαμεινώνδα, δεξιά την
Ανώνυμη, δεξιά Αγγελή Ρήγου, αριστερά Νικηταρά, δεξιά
Αφροδίτης, δεξιά Κωνσταντίνου Καμπόλη, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά
Θριασίου Πεδίου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Πίσω στη λίστα