Ανακοινώσεις

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 861 και 863

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 861 και 863

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνειτην προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 861 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ)) και 863 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ), λόγω της αθλητικής
διοργάνωσης “3 on 3 Street Ball” επί διαφόρων οδών στην περιοχή της
Μαγούλας Αττικής του Δήμου Ελευσίνας,

για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 22.06.2018 έως την Κυριακή
24.06.2018,

ως εξής:

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 861 από αφετηρία
προς τέρμα (Μάνδρα

(ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ))

Από Θριασίου Πεδίου, συνέχεια Θριασίου Πεδίου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά
Λεωνίδα Στάμου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 861 από τέρμα προς
αφετηρία (Ελευσίνα)

Από Λεωνίδα Στάμου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Θριασίου Πεδίου, συνέχεια
Θριασίου Πεδίου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 863 από αφετηρία
προς τέρμα (Μάνδρα)

Από Θριασίου Πεδίου, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά την Παράπλευρο της
Αττικής Οδού, δεξιά Επαμεινώνδα, δεξιά Ανώνυμη, δεξιά Αγγελή Ρήγου,
αριστερά Νικηταρά, δεξιά Αφροδίτης, δεξιά Κωνσταντίνου
Καμπόλη, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου,

αριστερά Θριασίου Πεδίου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Λεωνίδα Στάμου και
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 863 από τέρμα προς
αφετηρία (Ελευσίνα)

Από Λεωνίδα Στάμου, δεξιά Πανόρμου, αριστερά Θριασίου Πεδίου, δεξιά
Ηρώων Πολυτεχνείου,

δεξιά την Παράπλευρο της Αττικής Οδού, δεξιά Επαμεινώνδα, δεξιά Ανώνυμη,
δεξιά Αγγελή Ρήγου, αριστερά Νικηταρά, δεξιά Αφροδίτης,
δεξιά Κωνσταντίνου Καμπόλη, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά Θριασίου
Πεδίου και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση:

Στο τμήμα της τροποποιημένης διαδρομής ιδρύονται οι παρακάτω προσωρινές
στάσεις:

επί της οδού Θριασίου Πεδίου στη διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 861
και 863 προς Μάνδρα:

Στάση με την ονομασία “Δήμητρας”, μεταξύ Ανώνυμης οδού και της οδού
Δήμητρας,

επί της οδού Πανόρμου στη διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 861 και 863
προς Μάνδρα:

Στάση με την ονομασία “Λ. Στάμου”, μεταξύ των οδών Μελετίου Μαρούγκα και Λ.
Στάμου,

επί της οδού Πανόρμου στη διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 861 και 863
προς Ελευσίνα:

Στάση με την ονομασία “Λ. Στάμου”, μεταξύ των οδών Λ. Στάμου και Θριασίου
Πεδίου και

επί της οδού Θριασίου Πεδίου στη διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 861
και 863 προς Ελευσίνα:

Στάση με την ονομασία “Δήμητρας”, μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Δήμητρας.

Πίσω στη λίστα