Ανακοινώσεις

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 537, 712, 721, 728, 733, 740, 752, 878, 879, A10 και B10

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 537, 712, 721, 728, 733, 740, 752, 878, 879, A10 και B10

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών

537 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ), 712 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛ/ΚΙΕΣ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ), 721 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ), 728 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ), 733 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ), 740 (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ-ΣΚΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ. ΑΝΝΑ), 752 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ), 878
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ), 879 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ), Α10
(ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ) και Β10 (ΣT. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ (μέσω
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)),

λόγω πολιτιστικών εκδηλώσεων επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην
Σαλαμίνος), μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Λιοσίων του Δήμου
Αχαρνών, τη Δευτέρα 16.07.2018 και από τις 18:00 έως τις 20:00, ως
εξής:

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 537 από αφετηρία
προς τέρμα (Βαρυμπόμπη)

Από Χρ. Δέδε, δεξιά Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η
εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 537 από τέρμα προς
αφετηρία (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, αριστερά Χρ. Δέδε (αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 712 και 752 από
αφετηρία προς τέρμα (Άνω Λιόσια-Πανόραμα και Άγ. Πέτρο αντίστοιχα)

Από Χρ. Δέδε, αριστερά Τσεβά, αριστερά Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά
Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια
όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 712, 733, 752, 878
και 879 από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Εθνικής Αντιστάσεως, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος, δεξιά Λάζαρη, αριστερά Χρ. Δέδε (αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 721 και 740 από
αφετηρία προς τέρμα (Κηφισιά και Αγ. Άννα αντίστοιχα)

Από Αριστοτέλους, συνέχεια Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 721 από τέρμα προς
αφετηρία (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 728, 733, 878 και
879 από αφετηρία προς τέρμα (Πλάτωνα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα και Ελευσίνα
αντίστοιχα)

Από Χρ. Δέδε, αριστερά Τσεβά, αριστερά Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων και
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 728 από τέρμα προς
αφετηρία (Αχαρναί)

Από Λιοσίων, συνέχεια Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος, δεξιά Λάζαρη, αριστερά Χρ.
Δέδε (αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 740 από τέρμα προς
αφετηρία (Ολυμπιακό Χωριό)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
συνέχεια Αριστοτέλους και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής Α10 από αφετηρία
προς τέρμα (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής Β10 από αφετηρία
προς τέρμα (Αχαρναί)

Από Σαλαμίνος, αριστερά Λιοσίων, δεξιά Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους),
συνέχεια Αριστοτέλους και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών Α10 και Β10 από
τέρμα προς αφετηρία (Στ. Λαρίσης)

Από Αριστοτέλους, συνέχεια Μάρκου Βαμβακάρη (Αριστοτέλους), αριστερά
Λιοσίων, δεξιά Σαλαμίνος και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση
:
Στα τμήματα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις
υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών.

Πίσω στη λίστα