Ανακοινώσεις

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 446, 501 και 541, στο Δήμο Αμαρουσίου.

Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 446, 501 και 541, στο Δήμο Αμαρουσίου.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει

την προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 446, 501 και 541

, λόγω έργων στην οδό Χατζηαντωνίου, του Δήμου Αμαρουσίου, για το χρονικό
διάστημα από τις 19/3/2019 έως και τις 21/3/2019, ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 446

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την Αυτοκρ. Ηρακλείου, συνέχεια Αυτοκράτορος Ηρακλείου, αριστερά
Ανδρόνικου, συνέχεια Αγίου Κωνσταντίνου, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, δεξιά
Πεντέλης, συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 501

Από την οδό Περικλέους, δεξιά Αυτοκράτορος Ηρακλείου, ευθεία Αυτοκράτορος
Ηρακλείου, αριστερά Ανδρόνικου, ευθεία Αγίου Κωνσταντίνου, αριστερά Λεωφ.
Κηφισίας, αριστερά Βασ. Σοφίας , αριστερά Βασ. Όλγας, συνέχεια ως έχει.

Λεωφορειακή γραμμή 541

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την Λεωφ. Ειρήνη, δεξιά Αυτοκ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους,
αριστερά Δεληγιάννη, αριστερά Περικλέους, συνέχεια Λεωφ. Ειρήνης, συνέχεια
ως έχει.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

η Λεωφορειακή γραμμή Α8, θα διέρχεται κανονικά από την περιοχή των
έργων, με διασφάλιση της διέλευσης της απο τον εργολάβο, λόγω μη
δυνατότητας τροποποίησης της διαδρομής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

· Τα λεωφορεία των γραμμών 446, 501 και 541, στην τροποποιημένη διαδρομή θα
πραγματοποιούν στάσεις, στις υπάρχουσες άλλων γραμμών.

Στάσεις που εγκαταλείπονται :

1) Λεωφορειακή γραμμή 446

– Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», επί της οδού
Θεμιστοκλέους.

– Η στάση με την ονομασία «ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού Χατζηαντωνίου.

2) Λεωφορειακή γραμμή 501

– Η στάση με την ονομασία «15η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού
Περικλέους.

– Η στάση με την ονομασία «ΤΣΑΛΔΑΡΗ», επί της οδού Περικλέους .

– Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», επί της οδού
Θεμιστοκλέους.

– Η στάση με την ονομασία «ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού Χατζηαντωνίου.

3) Λεωφορειακή γραμμή 541

– Η στάση με την ονομασία «15η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού
Περικλέους.

– Η στάση με την ονομασία «ΤΣΑΛΔΑΡΗ», επί της οδού Περικλέους .

– Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», επί της οδού
Θεμιστοκλέους.

– Η στάση με την ονομασία «ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού Χατζηαντωνίου.

– Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ», επί της οδού Βασ. Σοφίας.

– Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΙΝΔΟΥ», επί της οδού Βασ. Όλγας.

– Η στάση με την ονομασία «16η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επί της οδού
Περικλέους.

Πίσω στη λίστα