Ανακοινώσεις

Προσωρινή μεταφορά των αφετηριών των λεωφορειακών γραμμών 301, 302, 314, 319, 407, 411 και της στάσης της γραμμής 406 στο Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας λόγω έργων.

Προσωρινή μεταφορά των αφετηριών των λεωφορειακών γραμμών 301, 302, 314, 319, 407, 411 και της στάσης της γραμμής 406 στο Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας λόγω έργων.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή μεταφορά των αφετηριών των λεωφορειακών
γραμμών

301, 302, 314, 319, 407, 411 και της στάσης της γραμμής 406

στο Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας, από την υπάρχουσα θέση τους σε νέα θέση εντός
του χώρου στο Στ. Δουκ. Πλακεντίας και συγκεκριμένα

στο χώρο της αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 306 και 307

, λόγω έργων αποκατάστασης των υπερκείμενων προστατευτικών πετασμάτων
(στεγάστρου), για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 06.08.2019 και έως την ολοκλήρωση των έργων.

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να αναμένει στον χώρο της νέας θέσης
και να μη διέρχεται ή αναμένει στον χώρο των παλαιών θέσεων αφετηριών,
ο οποίος έχει σημανθεί και υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.

Πίσω στη λίστα