Διαγωνισμοί

Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης εισιτηρίων
Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης εισιτηρίων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την ανάθεση προμήθειας χαρτιού εκτύπωσης εισιτηρίων και εν συνεχεία επεξεργασίας του προκειμένου να τοποθετηθούν στην επιφάνειά του εμφανή πρόσθετα ασφαλείας.

 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 25.09.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.09.2015 ημέρα παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,  στον ίδιο χώρο.

 

Το τεύχος της διακήρυξης θα δίδεται από τα γραφεία του Οργανισμού.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κος. Γ.Βασιλακόπουλος, τηλ. 210-8200848.

 

Πίσω στη λίστα