Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
αντικείμενο την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των Οχημάτων του Οργανισμού
και της αστικής του ευθύνης καθ’όλο το έτος 2015 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
(λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προκήρυξη ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015 pdf

Πίσω στη λίστα